Magyarnóta
Kezdőlap Kultúrblog Zahorcsek Juhos Mária Népdalok Nóták KépeslapFórumKapcsolat

A magyar népdal

"A magyar népdal az egész magyar lélek tükre, a magyar nyelvvel egyidős; a magyarság történelme során kialakult és az évszázados - évezredes - használatban csiszolódott népzenei hagyomány anyanyelvünkhöz hasonló érték. Benne mindannyian magunkra ismerhetünk, belőle mások is megismerhetnek bennünket". (Kodály Zoltán)

A népdal a magyar népzene legősibb formája. Emberi érzelmeket és gondolatokat testesít meg, fejez ki. Szerzőiket nem ismerjük, a legtöbbjük nemzedékről-nemzedékre szállva, szájhagyomány útján keresztül maradt ránk. A 18. század közepéig senki sem foglalkozott a magyar népdalok gyűjtésével, mivel éneklésük mindennapos és természetes volt. A népdalok és a szövegek feljegyzése már a 19. században elkezdődött. A tudományos népdalgyűjtéssel a 20. század elejétől foglalkoznak népdalgyűjtőink. Népdalaink eredetének kinyomozása elsősorban Kodály Zoltán és Bartók Béla – 20. századi zenetudósaink, zeneszerzőink - nevéhez fűződik.

A népdal születése

Jankó János, id.: A népdal születése

Népdalaink a népi kultúra virágai. Zengő ajkakon élő remekművek, melyek a tudatlanok kincsének és a tanultak élő csodájának tekinthetők. A népdalok világa évezredes fejlődésben kiérlelt, leszűrődött művészet, amely kis arányaiban olyan tökéletes, akárcsak egy nagyszabású mestermű. Szabályok és rend nélkül virulnak, virágos rétté nyílnak, mérhetetlen harmóniájú teljességgé.

Stílusuk szerint a magyar népdalok két csoportra oszthatók: régi és új stílusú népdalokra. A régi stílusú népdalok nagy része több száz éves, gyökereik a honfoglalás előtti időkre nyúlnak vissza. Az új stílusú népdalok keletkezése a 18 - 19. századra tehető.

Kalotaszegi népviselet

Legértékesebb zenei kincseink a régi dallamok. Régi stílusú népdalok például a "Felszállott a páva (mp3)", "Megrakják a tüzet (mp3)" című magyar népdalok.

A Felszállott a páva című népdal a legrégebbiek közül való pávatípusú dalunk. E nagyon régi népdalok közé sorolhatók a siratóénekek, regös dallamok és gyermekjátékdalok is. Az ősi magyar siratók 2-3000 éves archaikus formák, amelyek a magyarság ázsiai őshazájából származnak. A legismertebb a "Kiszáradt a tóbul" és a "Katona vagyok én" kezdetű dallam.

Új stílusú népdalok például az "A csitári hegyek alatt (mp3)", "Csillagok, csillagok (mp3)" címűek. A régi- és új stílusú magyar népdalok egymásnak szerves folytatásai.

A magyar népdal stílusjegyei:
1/ Egyszólamúság (unisono)
2/ Pszalmodizáló ("zsoltározó" vagy "beszédszerű")
3/ Jellegzetes ritmusképletek
4/ Néhány általános keleti stílusjegy: a tempó és előadásmódban a rubato (szabadon) és a parlando (elbeszélve)
5/ Szűk hangterjedelmű dallamvilág
6/ Pentatónia

Erdélyi népviselet

Érsekújvári népviselet

A régi stílusú népdalok jellemzői, ismertető jegyei:
1/ Dallamvonal: ereszkedő, a dallam első sora helyezkedik el a legmagasabban, majd fokozatos átmenettel az utolsó a legmélyebben
2/ Szerkezet: kvintváltó, a dal első fele egy kvinttel (öt hanggal) mélyebben megismétlődik
3/ Hangkészlet: többségében lá-pentaton, öt hangból álló (ľ-sz-m-r-d-l,) hangsor, amelyben nincs félhang távolság
4/ Sorai: általában négysorosak, legtöbbször kis szótagszámmal
5/ Előadásmód: gyakran parlando (elbeszélve), rubato (szabadon) vagy tempo giusto (feszesen)

Az új stílusú népdalok jellemzői, ismertető jegyei:
1/ Sorai:
-azonos első és utolsó sor
-általában négy sorosak – visszatérő szerkezetűek
-több szótagszámúak, mint a régi stílusú népdalok
-a középső sorok az elsőhöz viszonyítva gyakran kvinttel (öt hanggal) magasabban vannak
2/ Szerkezet: általában kupolás, vagyis a két középső sor magasabb hangokból áll
3/ Hangkészlet: hétfokú (dúr vagy moll jellegű), elvétve lehet pentaton is
4/ Előadásmód: legtöbbször tempo giusto
5/ Ritmus: alkalmazkodó

Szüreti mulatság

Canzi Ágost Elek: Szüret Vác vidékén

A magyar népdal ma is él, és mindaz aki dalolja, tovább élteti ezt a más nemzetek dalaitól és zenéjétől teljesen különböző műfajt, amely magyarságunk egyik legszebb kifejezése.


Forrás:
http://www.puszta.com/hun/hungary/cikk/magyar_nepdal
http://www.adatbank.ro/html/alcim_pdf1672.pdf
http://mek.niif.hu/02100/02152/html/06/5.html
http://forum.stirpes.net/magyar/16499-magyar-nepzene-es-annak-eredete.html
http://www.papiruszportal.hu/site/?f=7&p=24&n=1058


Ez a cikk, illetve annak részei szabadon idézhetőek, amennyiben a forrás "www.magyarnota.com", valamint a cikk alján található felhasznált források jól láthatóan fel vannak tüntetve közvetlenül az idézett szöveg alatt.

counter